Investering Oostenrijk

Investering in vastgoed in het buitenland is een uitstekende piste om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Niemand koopt vastgoed in het buitenland om er geld aan te verliezen. Elk beleggingspand behoort tot een investeringsportfolio waarvan gehoopt wordt dat het minstens zijn waarde zal behouden en eventueel een waardestijging zal kennen in de toekomst. De meeste mensen kopen een eigendom in het buitenland om te genieten van de levenswijze in een bepaalde streek, of om een financiële belegging te doen en zelf minimaal of geen gebruik te maken van het beleggingspand. Met andere woorden, een opbrengsteigendom in het buitenland kan dienst doen als zuiver beleggingspand dat permanent verhuurd wordt, of als pand voor gemengd gebruik (verhuur van het pand gedurende de periodes dat je er zelf niet in verblijft) en/of als tweede verblijf voor privédoeleinden. Wanneer we iets dieper graven wordt een beleggingspand kopen in het buitenland echter iets complexer. Budgettering is de sleutel bij het kopen van vastgoed in het buitenland. In Oostenrijk is Q&Q Business inmiddels betrokken bij diverse herontwikkelings- en nieuwbouwlocaties. Maak gebruik van onze expertise en de kennis van de lokale en ervaren fiscalisten en juristen.

Herontwikkeling en herbestemming

De daling van het aantal agrarische bedrijven is al lange tijd gaande en deze tendens zal in de toekomst niet veranderen. Steeds meer agrarische grond wordt anders (her)gebruikt dan voor landbouwactiviteiten. Een deel van de bedrijven komt leeg te staan of verliest zijn functie en krijgt een andere bestemming. Q&Q Business is gespecialiseerd in herontwikkeling en herbestemming van (voormalige) agrarische grond en onroerend goed. Heeft u geen opvolger of kunt u geen opvolger vinden voor uw agrarische locatie? Voldoet uw bedrijf niet meer aan de huidige regelgeving of hebt u er simpelweg geen zin meer in? Q&Q Business kan u adviseren over de meest rendabele opties voor herontwikkeling of herbestemming. In het laatste geval heeft u bijvoorbeeld een functiewijziging nodig. Wij helpen u graag bij deze vaak ingewikkelde procedure.

VAB-locaties

Door het afnemende aantal boerenbedrijven zijn er in Nederland steeds meer VAB-locaties (vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen). Voor dit soort locaties zijn diverse mogelijkheden die voor u wellicht financieel een goede optie kunnen zijn. Waar voorheen een agrarisch bedrijf werd gerund, zijn de vergunningen niet meer van toepassing en wordt er tegenwoordig bijvoorbeeld alleen nog gewoond of vinden andere bedrijfsactiviteiten plaats. We vertellen u graag wat er zoal mogelijk is met een VAB-locatie.

Ruimte voor ruimte of Rood voor Rood regeling

Ruimte voor Ruimte, ook wel Rood voor Rood regeling of stallensloopregeling genoemd, bestaat al sinds 2000. Het slopen van oude bedrijfsgebouwen op het platteland kan u geld opleveren. Maar omdat de regelgeving per provincie en zelfs per gemeente verschilt, is het raadzaam om hiervoor een specialist in te schakelen. Q&Q Business is zo’n specialist. We hebben niet alleen zelf veel kennis in huis, maar werken ook nauw samen met ervaren fiscalisten/juristen op dit gebied.

Inbreidingslocaties

Ook als het gaat om inbreidingslocaties (groene locaties waar woningen, winkels, kantoren of bedrijven kunnen worden gebouwd) staan we u graag bij met onze expertise.