In het traject van de daadwerkelijke emigratie of investering ondersteunt Q&Q Farming de achtereenvolgende activiteiten.

  1. Evaluatie van de huidige bedrijfssituatie en het zoeken naar nieuwe investeringsmogelijkheden.
  2. Oriëntatie op locatie in het buitenland op het gebied van bedrijfskeuze en financiering.
  3. Opstellen van een realistisch businessplan van het aan te kopen bedrijf, onderhandeling met verkoper.
  4. Opstellen van een realistisch businessplan van het aan te kopen bedrijf, onderhandeling met verkoper.
  5. Eventueel assistentie bij verkoop van het huidige bedrijf.
  6. Voortgangscontrole tijdens het gehele traject en zorg na de aankoop (waaronder personeels- en financieelmanagement).

Bij de hierboven genoemde activiteiten werkt Q&Q Farming samen met deskundige partners zoals juristen en fiscalisten.

Q&Q Farming onderscheidt zich in en focust zich op:

  • Kostprijs per kg melk;
  • Keuzemogelijkheden in bedrijfsopzet;
  • Nazorg door het aanbieden van consultancy;
  • Ondersteuning op basis van praktische ervaring en kennis.

Consultancy

In de grootschalige melkveehouderij is er een grote behoefte aan managementkennis op het gebied van financiën en personeel.

Q&Q Farming is zich hiervan bewust en zet zijn kennis en ervaring in voor het opbouwen van een succesvol melkveebedrijf. Door klanten op deze manier langdurig te begeleiden, heeft Q&Q Farming een sterke basis voor de kennisbehoefte in de grootschalige melkveehouderij ontwikkeld.

Q&Q Farming ondersteunt bij:

Financieel management

Financieringsaanvragen;
Het maken van Cash Flow-berekeningen;
Financiële analyses en doorvoeren van verbeteringen.

Personeelsmanagement

De opbouw van een organisatie (d.m.v. organogrammen en rapportages);
Vastleggen van werkinstructies in protocollen;
Het maken van dag- en weekplanningen;
Het analyseren en oplossen van problemen.