Welkom in Canada

Canada is (na Rusland) het tweede grootste land ter wereld met als hoofdstad Ottawa. Vooral natuurliefhebbers komen in dit geweldig grote land bijzonder aan hun trekken, maar zo'n groot land heeft natuurlijk voor alle soorten toeristen veel te bieden. Canada is 240 keer zo groot als Nederland, maar er wonen slechts ca. 2 keer zo veel inwoners (de meeste inwoners wonen in de provincies Alberta, British Colombia, Ontario en Québec). Het land is vooral omringd door water en de enige twee langsgrenzen zijn die met de V.S. in het zuiden (tevens de langste landsgrens ter wereld) en de Amerikaanse staat Alaska in het noordwesten. Canada is een constitutioneel koninkrijk en een federale parlementaire democratie. De staatshoofden zijn de Engelse koningin Elizabeth II en een minister-president die door verkiezingen voor een periode van maximaal 5 jaar wordt aangesteld. Het nationale symbool is de "maple leaf" (het espenblad).

Taal

Canada is officieel tweetalig; in de provincie Québec spreekt men Frans (weliswaar met een zwaar accent), in alle andere provincies spreekt men Engels. De stad Montréal is de stad met het grootste tweetalige karakter, maar ook in Ottawa wordt Frans gesproken (zeer beperkt) en Québec City (met name de toeristische delen) spreekt ook steeds beter Engels.

Klimaat

Noord-Amerika heeft verschillende klimaatgebieden. Canada wordt beheerst door een landklimaat. Dit loopt door tot in de V.S. ten zuiden van de grote meren. Hier komen heel sterke temperatuurverschillen tussen zomer en winter voor.

Landbouw en melkveehouderij

De landbouw in Canada kan onderverdeeld worden in de gequoteerde en niet- gequoteerde sectoren. De melk- en pluimvee sectoren zijn gequoteerd in tegenstelling tot de akkerbouw. De akkerbouw neemt ongeveer 34 miljoen hectare grond in beslag. Gewassen die vooral worden geteeld zijn graansoorten zoals tarwe, haver en gerst. 
Canada telt op dit moment ruim 10.000 melkveehouderijbedrijven. Gemiddeld nemen de boerenbedrijven ca. 300 hectare grond in beslag. De meeste bedrijven zijn gevestigd in de provincies Ontario, Alberta en Quebec. In deze provincies is een grotere bevolkingsdichtheid en dus meer afzetmogelijkheden van zuivelproducten en vlees. Alberta is met vijf miljoen stuks vee de belangrijkste leverancier van vlees. 
De veehouders worden vertegenwoordigd door de nationale organisatie Dairy Farmers of Canada (DFC). De organisatie is opgezet voor en door melkproducenten en zorgt onder andere voor het nationaal beleid en de promotie van de consumptie van melkproducten.